کشته شدن یک دختر ۲۵

کشته شدن یک دختر ۲۵ ساله با تیراندازی برادرش در زابل به گزارش کمپین فعالین