قتل یک زن و جنین

زن ناشناس سن مرگ: جوان حمله: 6 شهریور 1399 محل سکونت: خراسان شمالی قومیت: فارس