قتل یک زن توسط پسرش

قتل یک زن توسط پسرش در شهرستان مهران روز سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ (۹ ژانویه

تهران؛ قتل یک زن میانسال

تهران؛ قتل یک زن میانسال با انگیزه ناموسی توسط پسرش یک زن میانسال توسط پسر