هلاله الیاسی، شهروند اهل سقز،

هلاله الیاسی، شهروند اهل سقز، تازه‌ترین قربانی خشونت خانگی براساس گزارش «ایران‌وایر»، در روز جهانی

قتل ناموسی در ایران: فائزه

فائزه ملکی سن در هنگام مرگ: 22 سال سوخته شده در تاریخ: ۳ اکتبر ۲۰۲۱

قتل ناموسی: کشته شدن زن

سرگل حبیبی سن در هنگام مرگ: 31 سال ذبح: 30 آبان 1399 محل اقامت: سنندج