Manoto tv

‎سمت‌نو‎ on Instagram‎: "• در #سمتنو همراه مرجان کی‌پور مدیر سازمان «استاپ فمساید ایران» بودیم تا درباره آمار #زن_کشی در ایران صحبت کنند که چهارشنبه گذشته بعد از عبور از هزارتوی جامعه مردسالاری در مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند،. .